Εκδόσεις

Εκτυπώσεις Offset, η μέθοδος χρησιμεύει για την εκτύπωση μονόχρωμων και πολύχρωμων εντύπων και κυριαρχεί στην εκδοτική – εκτυπωτική βιομηχανία.
Η ΣΤΕΝΩΠΟΣ ΡΟΥΠΕΛommato 12ommato 13